Het Bestuur


Het dagelijks bestuur bestaat uit:   Voorzitter: Kees de Ruiter, Secretaris: Ruben de Vries, Penningmeester: Anja Twilhaar.

De overige bestuursleden Freddy Kogelman 2e Voorzitter, Robert Bulters 2e Secretaris en Onderhoud en techniek,
Michelle Poortman Notuliste, Iris Tijhuis Overige activiteiten, Gerald Roeloffzen Overige activiteiten.