Wijkinfo

De wijkvereniging heeft als doel de leefbaarheid binnen de wijk te vergroten en de belangen van de wijkbewoners te behartigen.

Het centrale punt van de vereniging is ons wijkgebouw ‘t Noaberstekkie, waar de meeste activiteiten van de vereniging plaatsvinden en onze leden elkaar ontmoeten. 

 Het bestuur van de wijkvereniging vertegenwoordigt de belangen van haar leden en is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de vereniging. 

 Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • Het (laten) organiseren van verschillende activiteiten
  • Beheer en onderhoud van het wijkgebouw en bijbehorende speeltuin
  • Uitgifte van de wijkkrant (2 x per jaar)
  • Organiseren van de ledenvergadering
  • Verbeteren van de woonleefbaarheid (wijkbelangen bij gemeente kenbaar maken)

 Het bestuur heeft hoofdzakelijk een randvoorwaardelijke en beslissingsbevoegde taak. De verschillende commissies, de straatvertegenwoordigers en de leden zelf zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende kant.